Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Από το 1975, βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας σε οικόπεδο 250 στρεμμάτων και οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν τη Λαχαναγορά με 280 καταστήματα εμπορίας οπωροκηπευτικών, την Κρεαταγορά, με 22 καταστήματα εμπορίας κρέατος και το κτίριο διοίκησης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των διακινούμενων αγροδιατροφικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες των πιστοποιητικών HACCP και ISO, αλλά και διαθέτοντας μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί καθημερινά ποιοτικούς ελέγχους. Διασφαλίζει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Συμβάλλει στο σχηματισμό ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στους χώρους της καθώς και στην ορθολογική διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθήνας, σε έκταση 247 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 43 στρέμματα καταλαμβάνουν στεγασμένοι χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη Λαχαναγορά με 280 καταστήματα κατανεμημένα σε 4 πυρήνες των 70 καταστημάτων εμβαδού 60 m2το καθένα, καθώς και την Κρεαταγορά, με 24 καταστήματα εμβαδού 165 m2 το καθένα, με σύγχρονο εξοπλισμό μεταφοράς και αποθήκευσης κρέατος.

Από τις εγκαταστάσεις της ΚΑΘ διακινούνται καθημερινά 600-800 τόνοι φρούτων και λαχανικών, καθώς και περίπου 600 τόνοι κρέατος σε εβδομαδιαία βάση. Ο αριθμός των εισερχόμενων οχημάτων ημερησίως ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 2.000 οχήματα (ΙΧ, Αγροτικά, Φορτηγά κτλ) ενώ ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται και επισκέπτονται την αγορά προσεγγίζει τις 5.000.

Στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης λειτουργούν επίσης το κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς, γραφεία μεταφορών, λογιστικά γραφεία, καταστήματα χαρτικών και ειδών συσκευασίας καθώς και κυλικεία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΚΑΘ Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 6 εκπροσώπους του Δημοσίου (μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΚΑΘ Α.Ε., 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Λαχαναγοράς και 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Κρεαταγοράς.

Η Σύνθεση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι η εξής:

Πρόεδρος

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Μπούρης

Μέλη

Αλέξανδρος Φωτεινός

Παναγιώτης Μαγκάς

Κογιάννης Θεόδωρος

Βασίλης Χάϊτας

Πετκίδου Μαρίνα (Εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Χαραλαμπίδης Ιωάννης (Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εμπόρων Λαχαναγοράς)

Τσέρνος Ιωάννης (Εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η «Κ.Α.Θ. Α.Ε.» διαρθρώνεται υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε Τμήματα που έχουν ως εξής:Τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου,Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.Επίσης, υπό το Διευθύνοντα Σύμβουλο λειτουργεί και η Νομική Υπηρεσία.Οι οργανικές θέσεις, που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της εταιρείας, είναι είκοσι μία (21).

Η ΚΑΘ Α.Ε. είναι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντρικών Αγορών (World Union of Wholesale Markets – WUWM).

Αλλάξτε κωδικό