Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : 01/04/2018

Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για εμάς στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών και πελατών μας.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή η ισχυρή δέσμευση να είναι ξεκάθαρη σε όλους τους πελάτες και χρήστες των υπηρεσιών μας. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα “Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πως τα διαχειριζόμαστε και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν .

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι ανώνυμη εταιρία και εμπίπτει  στο 1ο Κεφάλαιο του νόμου 3429/2005.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους πελάτες της και τους χρήστες του διαδικτύου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του χρήστη με κατάλληλο στοιχείο διεπαφής (user interface).

Στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμό των χρηστών μας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Διαπιστευτήρια. Συλλέγουμε κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης, καθώς και παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση στις υπηρεσίες μας

Xρήση Προσωπικών δεδομένων (Σκοπός Επεξεργασίας)

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης και της εξατομίκευσης) των υπηρεσιών που προσφέρει.
  2. Για την ενημέρωση των διαπιστευμένων χρηστών σε θέματα που αφορούν την προσφορά από μέρους τους ειδικών τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων
  3. Για την ενημέρωση τους σε οικονομικά θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο του ιδίους
  4. Για την αποστολή αρχείων pdf στο λογαριασμό του κάθε χρήστη από το οικονομικό τμήμα της εταιρίας

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του πελάτη.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών και χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

 Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ βρίσκεται στην Ελλάδα, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών.

Οι χρήστες των υπηρεσιών της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τους από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ αλλά και να ζητήσουν τη διόρθωση τους ή την διαγραφή τους. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός χρήστη τότε η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον χρήστη αυτόν, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.

Οι χρήστες τέλος μπορούν να ζητήσουν από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ να περιορίσει την οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ είναι λανθασμένα
  2. Δεν συμφωνεί με μία από τις παραπάνω επεξεργασίες

Για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνηση χρειάζεται, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω των  διευθύνσεων email που αναγράφονται στις πληροφορίες επικοινωνίας, καθορίζοντας τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά τους καθώς τη μορφή με την οποία θέλουν αυτές τις πληροφορίες . Το αίτημα θα εξεταστεί προσεκτικά και θα συζητήσουμε με τον χρήστη την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Αναλυτικά για τα cookies που χρησιμοποιεί το site μας μπορείτε να βρείτε στην πολική cookies που βρίσκετε αναρτημένη στο παρόν site .

 Πληροφορίες επικοινωνίας

Ο Υπεύθυνος της Επεξεργασίας είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ που εδρεύει στην Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης ΤΚ 54628  .

Τηλέφωνα επικοινωνίας :2310 764023 email : nomiki@kath.gr

H ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kath.gr .

 Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν γίνονται αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα αλλάζει το πεδίο  “ημερομηνία ενημέρωσης” στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. προστατεύει τα δεδομένα σας.

Ερωτήσεις περί της πολιτικής και της εφαρμογής της.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, στις πληροφορίες επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Αλλάξτε κωδικό