ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

«Ανασχεδιασμός υφιστάμενης οργανωτικής δομής ( Οργανόγραμμα )  & ανάπτυξη περιγραφών θέσεων εργασίας»

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΚΑΘ ΑΕ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΟΤΙ, Η ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ.

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Αλλάξτε κωδικό