ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 43,69 τ.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αλλάξτε κωδικό