Ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης κος Δερετζής Άγγελος στην ΚΑΘ ΑΕ

Δελτίο τύπου 10_06_20

Αλλάξτε κωδικό