Δελτίο τύπου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Κ.Α.Θ.) ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΜΚΕ)

 

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου ‘’SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION’’ (SOCIAL PLATE) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020” σας προσκαλεί να συμμετέχετε στον διαγωνισμό για την ανάδειξη των «πρωταθλητών» της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η πρόσκληση αφορά τόσο σε συμμετέχοντες από την Ελλάδα όσο και από τη Βουλγαρία που είτε συνέβαλαν στην λειτουργία της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) που δημιουργήθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του έργου “Social Plate” είτε δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε εκδήλωση απονομής που θα διοργανωθεί το επόμενο διάστημα και θα λάβουν ένα συμβολικό βραβείο για την συνεισφορά τους.

Για την έγκυρη συμμετοχή παρακαλούμε να συμπληρωθεί:

α)η αίτηση συμμετοχής,

β)το έντυπο περιγραφής της συνεισφοράς στην ΑΜΚΕ και/ή της δραστηριοποίησης στον κλάδο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και

γ)το βιογραφικό σημείωμα.

 

Όλα τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε συνημμένα.

Η συμμετοχή σας θα είναι έγκυρη εφόσον αποσταλούν συμπληρωμένα και τα τρία παραπάνω έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialplate@kath.gr μέχρι τη Δευτέρα 29/07/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.socialplate.eu/?lang=el καθώς και την ιστοσελίδα της Κ.Α.Θ. https://kath.gr/.

Βιογραφικό σημείωμα

Αίτηση Συμμετοχής

Έντυπο συνεισφοράς

Αλλάξτε κωδικό