ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΑΣ , ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε


Κ.Α.Θ. Α.Ε

Χρήσιμα

Καταστήματα

Μισθώσεις


sekath EET

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Έχει ως σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση, διακίνηση-εμπορία οπωροκηπευτικών και κρέατος με διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής κατάστασης των διακινούμενων προϊόντων. Λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρεία που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Διαμορφώνει στους χώρους της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών και κρέατος και διασφαλίζει τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού καταναλωτή.

Στους χώρους της ΚΑΘ διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο όσον αφορά την υγιεινή, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, όσο και τη νομιμότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθήνας, σε έκταση 247 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 43 στρέμματα καταλαμβάνουν στεγασμένοι χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη Λαχαναγορά με 280 καταστήματα κατανεμημένα σε 4 πυρήνες των 70 καταστημάτων εμβαδού 60 m2το καθένα, καθώς και την Κρεαταγορά, με 24 καταστήματα εμβαδού 165 m2 το καθένα, με σύγχρονο εξοπλισμό μεταφοράς και αποθήκευσης κρέατος.

Από τις εγκαταστάσεις της ΚΑΘ διακινούνται καθημερινά 600-800 τόνοι φρούτων και λαχανικών, καθώς και περίπου 600 τόνοι κρέατος σε εβδομαδιαία βάση. Ο αριθμός των εισερχόμενων οχημάτων ημερησίως ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 2.000 οχήματα (ΙΧ, Αγροτικά, Φορτηγά κτλ) ενώ ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται και επισκέπτονται την αγορά προσεγγίζει τις 5.000.

Στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης λειτουργούν επίσης το κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς, γραφεία μεταφορών, λογιστικά γραφεία, καταστήματα χαρτικών και ειδών συσκευασίας καθώς και κυλικεία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΚΑΘ Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 6 εκπροσώπους του Δημοσίου (μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΚΑΘ Α.Ε., 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Λαχαναγοράς και 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Κρεαταγοράς.

Η Σύνθεση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι η εξής:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χαμπίδης Δημήτριος

Μέλη
Παπαδόπουλος Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε.)
Διονάς Γεώργιος
Κογιάννης Θεόδωρος
Σκουλαριώτης Δημήτρης
Αλβανού Ελένη
Πετκίδου Μαρίνα (Εκπρόσωπος των εργαζομένων)
Χαραλαμπίδης Ιωάννης (Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εμπόρων Λαχαναγοράς)
Τσέρνος Ιωάννης (Εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η «Κ.Α.Θ. Α.Ε.» διαρθρώνεται υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε Τμήματα που έχουν ως εξής:Τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου,Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.Επίσης, υπό το Διευθύνοντα Σύμβουλο λειτουργεί και η Νομική Υπηρεσία.Οι οργανικές θέσεις, που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της εταιρείας, είναι είκοσι μία (21).

Η ΚΑΘ Α.Ε. είναι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντρικών Αγορών (World Union of Wholesale Markets - WUWM).Νέα & Ανακοινώσεις

Δελτία τιμών - Ποσότητες πωλήσεων

Έρευνες Αγοράς

Διαγωνισμοί

ΔΙΑΥΓΕΙΑ WUWM