ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΑΣ , ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε

 • Α49 12:26:47 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΝΩΣΣΟΥ CUCUMBER KNOSSOY 0,70 €
 • Α58 08:58:27 ΑΓΓΟΥΡΙΑ CUCUMBER 0,40 €
 • Α49 12:26:47 ΑΝΗΘΟΣ-ΜΑΙΔΑΝΟΣ Dill - PARSLEY 0,20 €
 • Α58 08:58:27 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ COURGETTES 0,15 €
 • Α49 12:26:47 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ NECTARINES 0,40 €
 • Α49 12:26:47 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΑ PEPPERS STUFFED 0,35 €
 • Α58 08:58:27 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΑ PEPPERS STUFFED 0,35 €
 • Α49 12:26:47 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΥΚΑΡΠΕΣ PEPPERS FRYING 0,35 €
 • Α58 08:58:27 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΥΚΑΡΠΕΣ PEPPERS FRYING 0,35 €
 • Α49 12:26:47 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ PEPPERS FLORINIS 30,00 €
 • Α58 08:58:27 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ PEPPERS FLORINIS 0,70 €
 • Α49 12:26:47 ΡΟΔΑΚΙΝΑ PEACHES 0,30 €
 • Α58 08:58:27 ΣΑΛΑΤΕΣ GREEN SALAD 0,40 €
 • Α49 12:26:47 ΤΟΜΑΤΕΣ TOMATOES 0,40 €

Κ.Α.Θ. Α.Ε

Εκτελωνιστές

Καταστήματα

Μισθώσεις


EET sekath
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Έχει ως σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση, διακίνηση-εμπορία οπωροκηπευτικών και κρέατος με διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής κατάστασης των διακινούμενων προϊόντων. Λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρεία που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Διαμορφώνει στους χώρους της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών και κρέατος και διασφαλίζει τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού καταναλωτή.

Στους χώρους της ΚΑΘ διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο όσον αφορά την υγιεινή, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, όσο και τη νομιμότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής.Νέα & Ανακοινώσεις

Δελτία τιμών

Χρήσιμα

Διαγωνισμοί

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ποσοτητες